Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Tiến độ dự án Luxcity


Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Luxcity tháng 7/2015

Ngày 28/07/2015: Hoàn tất ép cọc thử nghiệm

Ngày 29/07/2015: Ép cọc đại trà dự án Luxcity

Ngày 08/09/2015: Đã hoàn thành xong việc ép cọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét